ارائه راه حل برای مشکلات سازمانیتوانایی یافتن راهکارهای مناسب برای حل مشکلات از مهمترین‌ عواملی است که می‌تواند به موفقیت و یا شکست یک پروژه ترویجی و حتی یک سازمان بیانجامد. یکی از مطمئن‌ترین راه‌ها برای حل مشکلات تعیین یک روند حل مشکل قبل از به وجود آمدن مشکل است. درست است که راه‌‌حل را نمی‌توان از قبل تعیین کرد، چراکه هر مشکل راه‌حل منحصر به فردی دارد، اما طراحی با دقت یک روش و روند برخورد و حل مشکل از قبل، ابزاری تاثیرگذار در اختیار شما قرار می‌دهد تا بتوانید به شیوه‌ای موثر و با صرف زمان کمتری مشکل پیش‌رویتان را حل کنید.


در روند حل مشکل ۴ گام اصلی وجود دارد  • تعریف مشکل

  • پیدا کردن/تولید جایگزین

  • ارزیابی و انتخاب جایگزین

  • اجرا و پیاده‌سازی راه‌ حلبخش عمده‌ای از فرآیند حل مشکل شامل درک درست شرایط پیچیده‌ای است که مشکلات در پی آنها به وقوع می‌پیوندند؛ توانایی درک درست شرایط به شما امکان شناسایی دقیق مشکل را می‌دهد. مجموعه آراد با برخورداری از بهترین افراد ارشد و متخصص در زمینه فناوری اطلاعات و روند تجزیه و تحلیل سیستم قادر خواهند بود، بهترین راه حل برای مرتفع شدن از مشکلات درون سازمانی شما را اجرا و پیاده سازی راه حل، را ارائه نمایند.